:

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντνος Θ. Δρβος

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Απ τη θεωρα στην πρξη


2013

: 544

: 21x27 cm

και εικνες: 234
Πνακες: 64


ISBN: 978-960-254-699-4
: 33

: [PDF]

 

 

Το βιβλο αυτ παρχει τις απαρατητες εισαγωγικς, θεωρητικς και πρακτικς, γνσεις για τα φωτοβολτακ συστματα και τη φωτοβολτακ τεχνολογα. Απευθνεται στους μηχανικος των διαφρων ειδικοττων που εμπλκονται στο σχεδιασμ της πολιτικς των ΑΠΕ, στους μηχανικος που απασχολονται επαγγελματικ στον τομα αυτ και θλουν να εμπλουτσουν τις γνσεις τους, σε εγκατασττες, χρστες, καθς και σε σους προτθενται να επενδσουν στην παραγωγ πιων μορφν ενργειας και επιθυμον να γνωρσουν εις βθος τα απαιτομενα θματα φυσικς, υλικν, τεχνολογας, και λειτουργας των φωτοβολτακν εγκαταστσεων. Τλος, απευθνεται σε φοιτητς Ηλεκτρολγους Μηχανικος και λλων ειδικοττων που ενδιαφρονται για τον τομα της φωτοβολτακς τεχνολογας.

Το περιεχμενο του βιβλου πραγματεεται τις ακλουθες εντητες:

• Υλικ φωτοβολτακν εφαρμογν: Εξετζονται στοιχεα της θεωρας των ημιαγωγν και μελετνται οι κλασικς διατξεις στερες κατστασης που χρησιμοποιονται για τη φωτοβολτακ μετατροπ. Μελετνται οι τποι και τα υλικ κατασκευς των φωτοβολτακν στοιχεων, πως και τα χαρακτηριστικ λειτουργας και χαρακτηρισμο των φωτοβολτακν πλαισων. Διερευννται οι παργοντες απλειας ισχος, η λειτουργικ ασφλεια, καθς και η φθορ λγω γρανσης των συστημτων σε εππεδο συστοιχας /και ΦΒ πεδου.

• Ηλιακ ακτινοβολα και προσανατολισμς: Διερευννται θματα ηλιακς γεωμετρας, προκειμνου να επιτυγχνεται η βλτιστη χωροθτηση των ΦΒ πλαισων σε μια εγκατσταση, στε να μπορον να αντιμετωπιστον τα πιθαν προβλματα σκασης. Εξετζονται τα ργανα μτρησης της ηλιακς ακτινοβολας, εν συγχρνως ο αναγνστης εισγεται στα μοντλα πρβλεψης του ηλιακο δυναμικο, και των συνιστωσν της ακτινοβολας που προσππτει σε κεκλιμνο συλλκτη (σε ωριαα, ημερσια /και μηνιαα βση) με σκοπ την εκτμηση της αναμενμενης παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας.

• Φωτοβολτακς εγκαταστσεις: Αναλονται τσο τα διασυνδεδεμνα συστματα (με χωρς διατξεις αποθκευσης), σο και τα αυτνομα φωτοβολτακ συστματα. Μελετνται οι ηλεκτρονικς διατξεις των συστημτων αυτν, πως οι αναστροφες, οι ρυθμιστς τσεως φρτισης των συσσωρευτν, τα συστματα βελτιστοποησης παραγωγς ισχος, οι βασικο τποι χρησιμοποιομενων συσσωρευτν, τα συστματα ασφαλεας, και οι συνδεσμολογες μεταξ των διαφρων υποσυστημτων. Τλος, παρουσιζονται υπ μορφν λυμνων ασκσεων αντιπροσωπευτικ παραδεγματα των πρακτικν εφαρμογν, που εισγουν τον αναγνστη στη μεθοδολογα υπολογισμο των φωτοβολτακν εγκαταστσεων και στην επιλογ των ενδεδειγμνων διατξεων.

 

 

 

 

space
...,
, , . 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

-
English
 

 
.