Αναζήτηση:
 

 

 

Σχετικά με τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ

Πρόσβαση

 

Οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια θετική παρέμβαση στο χώρο του πανεπιστημιακού και τεχνικού βιβλίου, αλλά και του βιβλίου
με πολιτιστική αξία γενικότερα. Η έκδοση βιβλίων υψηλής στάθμης μπορεί να προσφέρει σημαντική υπηρεσία στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, αντάξια του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ρόλου του Ε.Μ.Π.

Από την ίδρυσή τους οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. έχουν την προοπτική
να λειτουργήσουν ως δραστηριότητα αυτοχρηματοδοτούμενη, με προβλεπόμενες πηγές:

  • την πώληση των εκδιδόμενων βιβλίων,
  • τη δημιουργία αποθεματικού για τις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π.
    από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Ε.Λ.Ε.),
  • τα διαθέσιμα για αντίστοιχη δραστηριότητα του Τακτικού Προϋπολογισμού και Κληροδοτημάτων.

Πεδία της εκδοτικής δραστηριότητας είναι τα ακόλουθα:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ


Με την έκδοση βιβλίων σε βασικές γνωστικές περιοχές, που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες των Σχολών του Ιδρύματος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παρεμβαίνει στην αγορά του βιβλίου με κριτήρια ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά. Στοχεύει να βελτιώσει
τη στάθμη του πανεπιστημιακού βιβλίου, αλλά και να προωθήσει το θεσμό της πολλαπλής βιβλιογραφίας.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ


Με τις τεχνικές εκδόσεις το Ε.Μ.Π. απευθύνεται στην αγορά του τεχνικού-επαγγελματικού βιβλίου, που καλύπτεται μερικώς μόνον από δραστηριότητες άλλων εκδοτικών οίκων.
Οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες των μηχανικών κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Με κριτήρια υψηλής ποιότητας οι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. απευθύνονται
στο ευρύ αναγνωστικό κοινό με θέματα από τις περιοχές π.χ. της Φιλοσοφίας, της Ιστορίας, της Επιστημολογίας, της Τέχνης και της Αισθητικής γενικότερα.

 

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.


Κατά το παρελθόν, το Ε.Μ.Π. έχει εκδώσει σημαντικά βιβλία με ιστορική, πολιτιστική, επιστημονική και συλλεκτική αξία. Θα επανεκδοθούν ορισμένοι τίτλοι που έχουν ήδη εξαντληθεί και άλλοι που βρίσκονται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Η επανέκδοσή τους θα αποτελέσει μέρος του βασικού κορμού των νέων εκδόσεων.

 

 

 

Οι «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ» λειτουργούν υπό την εποπτεία της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων, η οποία προεδρεύεται
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού και στην οποία συμμετέχουν Εκπρόσωποι των εννέα σχολών του ΕΜΠ και άλλων φορέων της πολυτεχνειακής κοινότητας.

Υπεύθυνη Εκδόσεων

Μπούτου Αφροδίτη (Διοικητικός)  τηλ. 210 7723821  e-mail: boutou@central.ntua.gr

 

Γραμματεία - Παραγγελίες - Πωλήσεις

Κουκουλά Μαρία (ΙΔΑΧ)  τηλ. 210 7722578  e-mail: celeste@central.ntua.gr.

 

Επιμέλεια Εκδόσεων

Γιαννακοπούλου Ελένη (ΙΔΑΧ)  τηλ. 210 7722401  e-mail: gianakel@central.ntua.gr

 

Γραφίστες

Μπορουτζή Στέλλα (ETEΠ)  τηλ. 210 7721064  e-mail: stella@central.ntua.gr.

Τσαχουρίδου Άννα (ΕΤΕΠ)  τηλ. 210 7723395  e-mail: anna@mail.ntua.gr.

 

Διανομή Βιβλίων - Αποθήκη

Σαλμάς Σωτήριος (Διοικητικός)  τηλ. 210 7721323

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ