Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

Ιουλία Στεφάνου - Ιωσήφ Στεφάνου

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Τα περιγράμματα: Βασικά στοιχεία προσδιορισμού της φυσιογνωμίας των τόπων

 

Έκδοση 1999

Σελίδες: 272

Διάσταση: 21,5x22,5 cm

Φωτογραφίες και σχέδια: 286


ISBN: 960-254-546-1
Τιμή: 25

Διαβάστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ [PDF]

 

 

 

Η Ιουλία Στεφάνου είναι ερευνήτρια, αρχιτέκτονας και πολεοδόμος. Ο Ιωσήφ Στεφάνου είναι Καθηγητής του ΕΜΠ
και διευθύνει το Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης του ΕΜΠ.

Το βιβλίο πραγματεύεται το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της περιγραφής της πόλης ως τόπου με μύθο και λόγο, αλλά και της εικόνας αυτού του τόπου (του τοπίου του) μέσα από κάθε μορφής περιγράμματα, τα οποία αποδίδουν τα νοήματα και τις σημασίες της πόλης, συνέχουν τις μνήμες και προβάλλουν το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της.

H απλή περιγραφή των μορφών είναι ένα απαραίτητο πρώτο στάδιο για την κατανόησή τους, το νόημα τους, την ερμηνεία τους και το άνοιγμα σχέσεων μαζί τους. Υπάρχουν όμως λεπτότερα, υψηλότερα, πληρέστερα επίπεδα περιγραφής -ίσως πιο ποιοτικά- που συγκεκριμενοποιούν τη γνώση μας διευρύνοντας τα όριά της.

Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγή, τρία μέρη και τον επίλογο.


Στην εισαγωγή αναπτύσσονται βασικές έννοιες, όπως αυτές της μορφής, του σχήματος, του σημείου, της γραμμής, του περιγράμματος, της περιγραφής των ορίων της εικόνας, του χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας.

Το πρώτο μέρος με γενικό τίτλο «Περίγραμμα και εικόνα» περιλαμβάνει τρία μεγάλα κεφάλαια που αναφέρονται
στη σχηματική αντίληψη, στο ρόλο του περιγράμματος στις καλές τέχνες και στην ιδιαίτερη σημασία του στην αρχιτεκτονική μορφή.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην «Περιγραφή και στα περιγράμματα». Εδώ αναπτύσσονται σε τρία κεφάλαια τα είδη των περιγραμμάτων, τα περιγράμματα της κάτοψης και της όψης και γίνεται μία διερεύνηση της μορφογενετικής διαδικασίας.

Το τρίτο μέρος προχωρεί σε μία «Ερμηνεία των περιγραμμάτων της πόλης» και στα τρία κεφάλαιά του ασχολείται
με την ψυχολογική απόδοσή τους, με την αισθητική και σημαντική λειτουργία του νοήματος και την αισθητική τους αξιολόγηση.

Τέλος, στον επίλογο συνοψίζονται οι θέσεις των συγγραφέων για το ρόλο και τη σημασία των περιγραμμάτων
ως στοιχείων εγ-γραφής και περι-γραφής της πόλης στο χώρο και το χρόνο. Η πόλη ως τόπος και ως μνήμη.

Το βιβλίο διαθέτει πλούσια εικονογράφηση, και στις 272 σελίδες του περιλαμβάνει 286 εικόνες - από τις οποίες
26 φωτογραφίες, 260 σχέδια και σκίτσα. Έχει ήδη επιλεγεί και εγκριθεί ως διδακτικό βιβλίο για τους σπουδαστές
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ σε δύο μαθήματα πολεοδομίας.

Λόγω της πολύπλευρης προσέγγισης του θέματος, το βιβλίο παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο για τους αρχιτέκτονες και τους πολεοδόμους, αλλά και για όσους ασχολούνται με θέματα ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας ή ψυχολογίας
του χώρου, μορφολογίας, αισθητικής κ.ά.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.