:

 

 

 

 

 

 

ωνσταντνος Ε. Βαγιονκης

 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Μια εισαγωγ στη βασικ δομ της λης

 

2013

: 348

: 20,5x27 cm


ISBN: 978-960-254-698-7
: 30 €

:ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [PDF]

 

 

να απ τα θεμελιδη προβλματα της επιστμης εναι αυτ της βασικς δομς της λης, της αναζτησης δηλαδ των βασικν συστατικν και των θεμελιωδν αρχν που μπορον να εξηγσουν τα φυσικ φαινμενα, με την ννοια τι μας επιτρπουν κθε φορ να αναγμαστε απ αυτ που συμβανουν σε μια κλμακα σε αυτ που λαμβνουν χρα σε μια υποκεμενη κλμακα, δηλαδ σε να απλοστερο, και με αυτ την ννοια βαθτερο, εππεδο. Η σωματιδιακ φυσικ ενσωματνει ιδανικ αυτ την αναγωγικ διαδικασα, τσο ως προς τις μεθδους της, σο και ως προς το περιεχμεν της.
Η επιστημονικ προσπθεια ενς περπου αινα κατληξε στο λεγμενο «καθιερωμνο πρτυπο» της σωματιδιακς φυσικς, που περιγρφει σε εξαιρετικ καλ προσγγιση τις τρεις θεμελιδεις αλληλεπιδρσεις της φσης, δηλαδ τις ηλεκτρομαγνητικς, τις ασθενες πυρηνικς και τις ισχυρς πυρηνικς δυνμεις μεταξ των σμερα θεωρομενων ως στοιχειωδν σωματιδων, δηλαδ των λεπτονων και των κουρκς. Το «καθιερωμνο πρτυπο» της σωματιδιακς φυσικς αποτελε κορυφαα κατκτηση της επιστμης στο δετερο μισ του εικοστο αινα και στηρζεται στις θεμελιδεις φυσικς θεωρες του πρτου μισο του εικοστο αινα, δηλαδ στην ειδικ θεωρα της σχετικτητας και στην κβαντικ θεωρα. Η τταρτη θεμελιδης αλληλεπδραση εναι, ββαια, αυτ της βαρτητας και περιγρφεται απ τη γενικ θεωρα της σχετικτητας. μως, μχρι σμερα δεν χει σταθε δυνατν αυτ να κατανοηθε απ κοινο με το «καθιερωμνο πρτυπο» μσα σε να ενιαο θεωρητικ πλασιο (μολοντι δεν λεπουν πολλς και φιλδοξες προσπθειες).
Το παρν πανεπιστημιακ σγγραμμα αποτελε μια εισαγωγ στο «καθιερωμνο πρτυπο» της σωματιδιακς φυσικς. Παρουσιζει τις βασικς θεωρητικς αρχς πνω στις οποες αυτ στηρζεται, χωρς να απομακρνεται απ να φαινομενολογικ πλασιο. Παρλληλα, συζητ κποιες πιθανς επεκτσεις του. Η λη συμπληρνεται με μια σειρ λυμνων και λυτων ασκσεων.

 

 

 

 

space
...,
, , . 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

-
English
 

 
.