Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνα Τσάιμου

 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ

Συγκέντρωση μεταλλευτικών και μεταλλουργικών όρων
από αρχαία κείμενα και απόδοση της ακριβούς έννοιάς τους με γνώμονα

την αρχαία και σύγχρονη τεχνογνωσία

 

Έκδοση 2007

Σελίδες: 249

Διάσταση: 19x26 cm


ISBN: 960-254-662-Χ
Τιμή: 20 €

Διαβάστε: ΠΡΟΛΟΓΟΣ [PDF]

 

 

Οι αρχαιολογικές έρευνες και μελέτες της τεχνικής της αρχαίας μεταλλευτικής και μεταλλουργίας δημιούργησαν

την ανάγκη γνώσης σε βάθος και της ορολογίας που αφορά τα μέταλλα, την κατεργασία τους, ακόμη και το εμπόριο.

Η σύγχρονη βιβλιογραφία είναι ακόμη φτωχή σε έργα στα οποία αποθησαυρίζονται ειδικοί όροι των αρχαίων Ελλήνων για τομείς της τεχνικής δραστηριότητάς τους.

Η "Ορολογία της Αρχαίας Μεταλλείας'' αποτελεί συλλογή των αρχαίων όρων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι

για τη μεταλλευτική, τα μέταλλα, τα μεταλλεία, τη μεταλλουργία, όρων που απαντούν στην αρχαία γραμματεία.

Από τα αρχαία κείμενα αποθησαυρίστηκαν 621 λήμματα. Η ερμηνεία των όρων έγινε με βάση τις αρχαίες πηγές

και τη λιγοστή σύγχρονη βιβλιογραφία.

Σε κάθε λήμμα δίνονται η απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα, οι αρχαίοι συγγραφείς στους οποίους απαντάται η λέξη και τα κυριότερα σχετικά αρχαία χωρία. Έγινε προσπάθεια να δοθεί σε κάθε λήμμα και η σύγχρονη βιβλιογραφία

και ο αντίστοιχος λατινικός όρος.

Η παράθεση στα λήμματα εκτενώς των αρχαίων χωρίων θα διευκολύνει τον μελετητή στην έρευνά του

και στην κατανόηση λέξεων που δεν ήταν κοινής χρήσης στους αρχαίους.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.