Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

John R. Jensen

 

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Mια προοπτική για τα φυσικά διαθέσιμα

 

Έκδοση 2016

Σελίδες: 680

Διάσταση: 21x28 cm

Φωτογραφίες και σχέδια: 723


ISBN:978-960-254-700-7
Τιμή: 35

Διαβάστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  [PDF]

 

 

Το βιβλίο Τηλεπισκόπηση του Περιβάλλοντος: Μια Προοπτική για τα Φυσικά Διαθέσιμα, εισάγει τον αναγνώστη
στα χαρακτηριστικά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και στο πώς η ενέργεια αλληλεπιδρά με τα υλικά της γήινης επιφάνειας όπως η βλάστηση, το έδαφος, τα πετρώματα, τα ύδατα και η αστική υποδομή,
στο πώς καταγράφεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ανακλάται ή εκπέμπεται από αυτά τα υλικά με χρήση διαφόρων οργάνων τηλεπισκόπησης (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, πολυφασματικοί σαρωτές, υπερφασματικά όργανα, ραντάρ, LIDAR) και
στο πώς μπορεί να γίνει εξαγωγή βιοφυσικών πληροφοριών ή πληροφοριών χρήσης/κάλυψης γης από δεδομένα τηλεπισκόπησης για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων.
Στα 15 κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζονται:
Οι ορισμοί της Τηλεπισκόπησης του Περιβάλλοντος, οι Αρχές της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, η Ιστορία της Αεροφωτογράφισης και οι Εναέριες Πλατφόρμες, η Αεροφωτογραφία (Οπτική Γωνία, Φωτογραφικές Μηχανές, Φίλτρα και Φιλμ), τα Στοιχεία Οπτικής Ερμηνείας Εικόνων, η Φωτογραμμετρία, τα Πολυφασματικά Συστήματα Τηλεπισκόπησης, η Τηλεπισκόπηση στο Θερμικό Υπέρυθρο, η Ενεργητική και Παθητική Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση, η Τηλεπισκόπηση με LIDAR, η Τηλεπισκόπηση της βλάστησης, η Τηλεπισκόπηση των Υδάτων, του Αστικού Τοπίου και των τύπων Εδάφους, των Ορυκτών και της Γεωμορφολογίας καθώς και οι Επιτόπιες Μετρήσεις Ανακλαστικότητας.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.