Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

K.U. Ingard

 

ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Αρχές και Εφαρμογές

 

Απόδοση στα Ελληνικά: Η. Κατσούφης, Σ.-Η. Παπαδόπουλος, Κ. Παρασκευαϊδης, Ι. Ράπτης,

Κ. Ράπτης, Κ. Φαράκος

 

Eπιστημονική επιμέλεια: Σωφρόνιος-Ηλίας Παπαδόπουλος

 

Πρωτότυπη έκδοση: Fundamentals of waves and oscillations, Cambridge University Press, 1988

 

Έκδοση 2008

Σελίδες: 650

Διάσταση: 21x27 cm


 ISBN: 960-254-678-6

Τιμή: 30 €

Διαβάστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [PDF]

 

 

 

Το βιβλίο απευθύνεται  κυρίως σε Φυσικούς και Μηχανικούς και αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή

στην Kυματική και στις Tαλαντώσεις, μηχανικές και ηλεκτρομαγνητικές. Εξετάζει επίσης βασικές πτυχές

των υλικών κυμάτων.

 

Μία από τις επιδιώξεις του είναι να παρουσιάσει τη Φυσική που υπεισέρχεται στην περιγραφή και ανάλυση

των κυμάτων μέσα από ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων, που εκτείνονται από καθαρά μηχανικά και καθαρά ηλεκτρομαγνητικά έως και συζευγμένα ηλεκτρομηχανικά κύματα, όπως οι ταλαντώσεις πλάσματος

και τα υδρομαγνητικά κύματα. Κατά τη διαδικασία, επεξηγείται και ενθαρρύνεται η χρήση μιγαδικών μεγεθών

στη μαθηματική ανάλυση, προκειμένου να καταστεί προσιτό ένα ευρύτερο φάσμα προβλημάτων, τα οποία συνήθως δεν περιλαμβάνονται σε εισαγωγικά διδακτικά συγγράμματα.

 

Γενικές έννοιες και κυματικά φαινόμενα όπως η ενέργεια και η ορμή κύματος, η συμβολή, η περίθλαση,

η σκέδαση, η διασπορά και το φαινόμενο Doppler παρουσιάζονται με πληθώρα παραδειγμάτων

και εφαρμογών. Ανάμεσα στα εξειδικευμένα θέματα καλύπτονται τα κύματα σε περιοδικές δομές

και σε στερεά, οι κυματοδηγοί, μία λεπτομερής ανάλυση της σκέδασης του φωτός από θερμικές διακυμάνσεις μιας υγρής επιφάνειας και οι αστάθειες ανάδρασης. 

Σημαντικές ιδέες και εξισώσεις για τα διάφορα θέματα παρουσιάζονται περιληπτικά σε ολοσέλιδα πλαίσια για εύκολη αναφορά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στο κείμενο, όπως και ασκήσεις στο τέλος του κάθε κεφαλαίου. Τόσο προπτυχιακοί όσο και μεταπτυχιακοί φοιτητές σίγουρα θα εκτιμήσουν αυτό το βιβλίο ως ουσιώδη καταγραφή αυτού του βασικού τομέα για την επιστήμη του Φυσικού και του Mηχανικού.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.