Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Ν. Οικονομόπουλος

 

Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

 

Πρώτη έκδοση: Aθήνα 1991

Ανατύπωση από τις Πανεπιστημιακές Eκδόσεις E.M.Π.: Σεπτέμβριος 2002

 

Σελίδες: 356

Διάσταση: 16,5x23,5 cm

Σχήματα: 108

Πίνακες: 15


Τιμή: 20

 

 

 

Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το σύγγραμμα αυτό είναι διπλός, δεδομένου ότι επιδιώκεται αφ’ ενός μεν
να χρησιμεύσει ως βασικός οδηγός των σπουδαστών κατά την παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων που αφορούν στον αερισμό των μεταλλείων, αφ’ ετέρου δε να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τον μηχανικό μεταλλείων, ο οποίος αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα των εκμεταλλεύσεων στην καθημερινή μεταλλευτική πράξη αλλά και για οποιονδήποτε τεχνικό που ασχολείται με την κατασκευή υπόγειων έργων.

 

Κατά τη συγγραφή του βιβλίου κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να περιληφθούν όλα τα απαραίτητα
εκείνα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων αερισμού και κλιματισμού
της ατμόσφαιρας των υπόγειων έργων και παράλληλα να διεγερθεί το ενδιαφέρον για βαθύτερη έρευνα
και μελέτη των προβλημάτων αυτών.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.