Αναζήτηση:

 

 

 

 

 

 

Σίμος Ε. Σιμόπουλος

 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Το Βιβλίο «Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών» απευθύνεται στον Μηχανικό, Φοιτητή ή Διπλωματούχο, προκειμένου κυρίως να τον υποστηρίξει στην επεξεργασία και την ανάλυση των μετρήσεων που είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί να διεξάγει στην επαγγελματική του ζωή, ιδιαίτερα εάν ασχοληθεί με την έρευνα και την ανάπτυξη.

 

Έκδοση 2019

Σελίδες: 544

Διάσταση: 17x24 cm

Σχήματα & εικόνες: 223


Μαλακό εξώφυλλο:
ISBN: 978-960-254-707-6
Τιμή: 50 €

 

 

Διαβάστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [PDF]

 

 

­Το Βιβλίο «Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών» απευθύνεται στον Μηχανι­κό, Φοιτητή ή Διπλωματούχο, προκειμένου κυρίως να τον υποστηρίξει στην επεξεργασία και την ανάλυση των μετρήσεων που είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί να διεξάγει στην επαγγελματική του ζωή, ιδιαίτερα εάν ασχοληθεί με την έρευνα και την ανάπτυξη. Το Βιβλίο διαρθρώνεται σε τρία νοητά μέρη:


­• Μ έρος Α' (Κεφάλαια 1-8), Αρχές και Νόμοι της Σατιστικής, απαραί­τητες προϋποθέσεις τόσο για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, όσο και για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων πειραμάτων.
­• Μ έρος Β' (Κεφάλαια 9&10), Διαστατική Ανάλυση και Θεωρία Μο­­ντέλων, παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για την οργάνωση και επε­ξεργασία μεθόδων προσομοίωσης.
­• Μ έρος Γ' (Κεφάλαια 11&12),­­ Μεταλλάκτες, δηλαδή αισθητήρια όργανα, των κυριότερων μηχανολογικών μετρήσεων και συγκρότηση Με­τρητικών Διατάξεων, οι οποίες είναι χρήσιμες για όλες τις μετρήσεις τις οποίες ενδέχεται να κληθούν να οργανώσουν οι ειδικότητες των μηχανικών.


Στο Βιβλίο, το οποίο συνοδεύουν 4 Παραρτήματα με τους κυριότερους Πίνακες της Στατιστικής, δίνονται αρκετά παραδείγματα εφαρμογής, δηλαδή περιπτώσεων που ο Μηχανικός, Φοιτητής ή Διπλωματούχος στον οποίο απευθύνεται το Βιβλίο, αντιμετωπίζει στην πράξη. Με αυτά, επιδιώκεται η συμβολή στην αφομοίωση της ύλης, μολονότι θα πρέπει ­να διευκρινίσουμε ότι το περιεχόμενο βιβλίων, όπως αυτό, δεν διαβά­ζεται! Εφαρμόζεται.

 

 

 

 

space
Γραφείο Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων και Εκδόσεων Ε.Μ.Π.,
Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 772 2578, fax: 210 772 1127.

Παρουσίαση
Εκδόσεις
Νέα-Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
English
 

 Κεντρική Σελίδα ΕΜΠ
Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ.